Tin tuyển dụng

Product Executive (Mobile/TV App) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 10/7/2017 - 31/7/2017

[SKY MUSIC] - Business Development Executive (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 17/7/2017 - 31/7/2017

Game Producer (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 11/7/2017 - 31/7/2017

Fresher - Software Developer (Java) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 11/7/2017 - 31/7/2017

Intership Social NhacCuaTui (3 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 10/7/2017 - 31/7/2017

[Xmusic Station] - Nhân viên phát triển thị trường (5 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 7/7/2017 - 31/7/2017

[GAME] - Java Developer (Server) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 5/7/2017 - 30/7/2017

Senior Game Designer (Product Executive) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 26/6/2017 - 31/7/2017