Tin tuyển dụng

Thực tập sinh (PR, Marketing, Content truyền thông) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/10/2017 - 31/10/2017

[NhacCuaTui] - Front End Developer (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 19/10/2017 - 2/11/2017

CTV Fanpage (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 1/10/2017 - 31/10/2017

Key Account Manager (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 25/9/2017 - 31/10/2017

[NhacCuaTui.com] - CTV Graphic Design (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/9/2017 - 31/10/2017