Tin tuyển dụng

Senior Marketing Executive (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/6/2017 - 30/6/2017

[GAME] - Marketing Manager (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 19/6/2017 - 30/6/2017

[Xmusic Station] - Nhân viên phát triển thị trường (5 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 5/6/2017 - 30/6/2017

[NhacCuaTui.com] - Senior Java Developer (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 5/6/2017 - 30/6/2017