Tin tuyển dụng

Marketing Executive (PR) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 10/10/2019 - 31/10/2019

Korean (Intern) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 8/10/2019 - 31/10/2019

Thực tập tiếng Hàn Quốc (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 30/9/2019 - 31/10/2019