Tin tuyển dụng

Graphic Designer (Digital Campaign) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 22/3/2017 - 15/4/2017

Marketing Executive (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 22/3/2017 - 15/4/2017

BD/Sales Executive (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 10/3/2017 - 31/3/2017

Product Manager (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 8/3/2017 - 31/3/2017

Web Developer (Front End) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 7/3/2017 - 31/3/2017

Senior Game Designer (Product Executive) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 8/3/2017 - 31/3/2017

Game Mobile Developer (Senior Unity) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 7/3/2017 - 31/3/2017

Content Admin (NhacCuaTui.com) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 27/2/2017 - 31/3/2017