Tin tuyển dụng

[NhacCuaTui.com] - CTV Graphic Design (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/9/2017 - 31/10/2017

[SKY MUSIC] - Quản Lý Dữ Liệu Khách Hàng (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 15/9/2017 - 31/10/2017

[SKY MUSIC] - Chuyên Viên Bản Quyền Âm Nhạc (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 15/9/2017 - 31/10/2017

[NhacCuaTui.com] - Java Developer (Backend) (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 5/9/2017 - 30/9/2017