Tin tuyển dụng

Product Executive (NhacCuaTui.com) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 13/6/2019 - 30/6/2019

Nhân viên Bản Quyền Âm Nhạc (3 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 12/6/2019 - 30/6/2019

Thực tập - Fanpage [NhacCuaTui.com] (4 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 4/6/2019 - 29/6/2019

Chuyên viên pháp lý bản quyền âm nhạc (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 28/5/2019 - 20/6/2019

[NhacCuaTui.com] - Java Developer (Backend) (2 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 28/5/2019 - 20/6/2019